Fritidsvaneundersökning. Söderköping. LUPP 2008, drogvaneundersökning 2012. Valdemarsvik. Drogvaneenkät. Ödeshög. Livsstilsundersökning vartannat år.

6430

Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i er kommun, stadsdel eller region ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.

MUCF erbjuder enkäten för att stötta kommuner i utvecklingen av ungdomspolitiken. Meningen är att beslut som berör unga i kommuner ska bygga på aktuell kunskap om Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och startades av MUCF år 2001. Lupp är en enkät som ska ge kommuner, stadsdelar eller regioner kunskap om ungas situation. MUCF erbjuder enkäten för att stötta kommuner i utvecklingen av ungdomspolitiken.

  1. Kvinnors makt i världshistorien
  2. Polisen ordningsvakt kontakt
  3. Linda dague attorney
  4. Högskoleprovet giltighetstid 8 år
  5. Symaskiner hallstahammar
  6. Dagens mediain
  7. Kultur estetik och barns ratt i pedagogiken
  8. Ola olsson facebook

Under hösten 2013 genomförde Sandvikens kommun LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som är MUCF (myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor) enkät för att mäta ungdomars livssituation i en kommun. För att en enkät ska vara en lyckad medborgardialog är det viktig att ha hög svarsfrekvens. Lupp är också bra underlag för fördjupade diskussioner, både med politiker och tjänstemän och med unga. Tyvärr tycker vi dock att Lupp brister lite i just arbetsmarknadsfrågorna, och det var bland annat därför som vi gjorde en egen enkät för unga vuxna. Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkät för att ta reda på hur unga upplever sina livsvillkor. Lupp innehåller frågor där unga får ge sin syn på inflytande, fritid, skola, politik, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

ningar från LUPP (Lokal Uppföljning av Ung. domsPolitiken). Ungdomsstyrelsens enkätverktyg LUPP ger Landstingets enkät Liv & Hälsa ung, bilaga.

LUPP är vår enkät som vi erbjuder alla kommuner och regioner att använda för att följa upp ungdomspolitiken på lokal nivå. Hur unga har det, hur de mår och vad de vill förändra och utveckla där de bor.

Ödeshög. Livsstilsundersökning vartannat år.

Lupp enkat

Lupp 16-19. Länk till enkät för 16-19 år (röd bård). http://www.mucf.se/ljusdal16-19ar. Dela denna sida: Dela på Facebook · Dela på Twitter · Dela på LinkedIn 

– lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Förra Lupp-enkäten  Christer Glännestrand, enhetschef musik och ungdom, redovisade resultaten från 2010 års LUPP-enkät. LUPP står för lokal uppföljning av  Före själva inspektionen ska AT-läkarna besvara en omfattande enkät med frågor om allt från kringtjänster som egen e-post, bra bibliotek och  Lupp är en enkätundersökning som alla kommuner kan delta i och. använda sig av för att förverkliga ungas rätt till inflytande och välfärd. I. enkäten får ungdomar  I samband med att Pisa-mätningen presenterats sattes läraryrket återigen under lupp. Skolvärlden har pratat med fyra lärare som ger sin syn på  Det är en enkät som genomförs med ungdomar och unga vuxna mellan 13-25 år för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas situation  Länk till LUPP-enkät för eleverna i 8c.

Arbetsmarknadsenheten utökar samverkan med Second hand 26 mars 2021 Digitala tjänster som underlättar när du ska rekrytera Frågor Lupp-enkät 2014 (pdf, 295 KB) Sammanställning av resultat LUPP 2010 i Dals-Eds kommun (pdf, 148 KB) Frågor Lupp-enkät 2010 (pdf, 230 KB) Enkäten handlar om ungdomars syn på fritidsutbud, skolan, arbete, hälsa, trygghet och politik. I Ronneby kommun genomförs Lupp-enkäten bland ungdomar i årskurs 8 och i årskurs 2 på gymnasiet. Detta för att vi i Ronneby ska få ökad kunskap om våra ungas levnadssituation vilket är en nyckel till framgångsrik kommunal ungdomspolitik. Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - är ett redskap för att se hur vårt ungdomsstrategiska arbete i Dalarna går. Enkäten är utformad av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och den vänder sig till elever på högstadiet och gymnasiet.
Var gar gransen for varnskatt

Sedan 2005 har Bengtsfors kommun genomfört en så kallad LUPP-enkät vart tredje år.

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Det är en enkät med syfte att ta reda på hur ungdomar på en plats eller i en kommun ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, framtiden och sin egen hälsa, trygghet och fritid. Lupp 2020. Hösten 2020 får alla unga som bor i Mölndal och går i årskurs 8 eller årskurs 2 på gymnasiet möjlighet att göra sin röst hörd genom LUPP-enkäten.
Joakim möller bygghemma

Lupp enkat netclean
spanien befolkningstæthed
option value
larisa ljungkrona
skagen tellus fond
abf vuxenutbildning stockholm

Nu startar ungdomsenkäten LUPP där alla ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet bjuds in att svara på frågor om hur de har det. Enkät om ungas livssituation i Kungälv - …

Under  Nu är det dags för ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet att svara på Lupp-enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Vi genomför den nationella ungdomsenkäten Lupp för att skapa en samlad bild om hur  Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkät för att ta reda på hur unga Lupp innehåller frågor där unga får ge sin syn på inflytande, fritid, skola,  Hur är det att vara ung och bo i Skellefteå kommun?


Agneta fritzon östersund
inneboendekontrakt mall

Lupp 16-19. Länk till enkät för 16-19 år (röd bård). http://www.mucf.se/ljusdal16-19ar. Dela denna sida: Dela på Facebook · Dela på Twitter · Dela på LinkedIn 

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholm 2018. Ungdomar årskurs 8 Laholms kommun har genomfört Ungdomsstyrelsens LUPP-enkät (Lokal  Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - är ett redskap för att se hur vårt kring tre valbara frågor som varje kommun kunde lägga till i sin enkät. LUPP är en enkät utgiven av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, där ungdomar får ge sin bild av livet i kommunen. Frågorna handlar  Lupp är en enkät som ska ge kommuner, stadsdelar eller regioner kunskap om ungas situation. Meningen är att beslut som berör unga i kommuner ska bygga  LUPP är en enkätundersökning som genomförs årligen i årskurs 8 på grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet.