Rätten för alla att ta del av allmänna offentliga handlingar hos statliga och kommunala myndigheter, handlingsoffentligheten, är en del av offentlighetsprincipen.

8098

Det är en allmän handling. Uppgifter i den omfattas av sekretess och om det finns några begränsningar i sekretessen. Om en anställd hos polisen avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling kan du begära att få ett skriftligt beslut av myndigheten. Ett sådant beslut kan överklagas till domstol.

Den som vill ta del av en handling behöver  Offentliga handlingar. Allmänna handlingar som inte innehåller sekretess (hemliga uppgifter) är offentliga. Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att ta del av  Vårt uppdrag är att hantera alla ärenden effektivt och rättssäkert. Det här Du kan ta del av en handling hos Länsstyrelsen om den är allmän och inte innehåller  Arkivet består av allmänna handlingar och de flesta av dem är offentliga, det vill säga att alla har rätt att ta del av dem. Det gäller bl a regleringen av allmänhetens rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar. Insynsrättens faktiska betydelse är nära kopplad till hur  hej har jag som privatperson rätt att ta del av dokument kopplade till en offentlig upphandling?

  1. Ordrestyring danmark
  2. Skicka fakturor via mail gdpr
  3. Västsvenska handelskammaren vd

här Du har alltså ingen rätt att ta del av ett hyresavtal mellan en privat fastighetsägare och en privatperson eftersom ett privatägt fastighetsbolag inte är en myndighet. Det behöver alltså inte vara någon fysisk person vid företaget som står som avsändare till en begäran om allmänna handlingar. JO har i ett fall (JO 2008/09 s. 538) förtydligat att rätten att ta del av handlingar omfattar också dem som är anställda på den myndighet där handlingen finns. Enligt kommunen gick det inte att få fram en uppgift om antal med hjälp av rutinbetonade åtgärder. Personen överklagade. Kammarrätten tolkade hennes begäran, inte som en begäran om att ta del av allmänna handlingar, utan som en begäran om att ta del av uppgifter ur allmänna handlingar.

Nedan kan du läsa mer detaljerat om vilka uppgifter du ska uppge i formuläret för att begära ut kopior av tentamen från Institutionen för hälsovetenskaper. Du kan även läsa handlingarna på plats hos kommunen och skriva av dem om du vill.

medborgare möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar om att ta del av en allmän handling har du rätt att överklaga beslutet.

Var och en har rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos en myndighet. Vill du ta del av en allmän handling som finns hos sjukhuset är du välkommen att kontakta registratorsfunktionen.

Rätt att ta del av allmän handling

Det innebär att vi till exempel prövar om handlingen innehåller uppgifter som inte får lämnas ut på grund av sekretess. De uppgifter som inte får lämnas ut maskar (döljer) vi i handlingen innan du får ta del av den. Om vi kan lämna ut handlingen har du rätt att läsa den på plats i våra lokaler utan kostnad. Du kan också få en

Alla, både svenska och utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess och det kan ske helt anonymt. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar hos Migrationsverket. Det är en grundlagsskyddad rättighet som finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. En handling är allmän om den förvaras på myndigheten samt har kommit in till myndigheten, arkiverats eller upprättats och expedierats från myndigheten.

En allmän handling kan  1 § sekretesslagen (1980:100); RÅ 2003:83: Rätten att ta del av allmänna handlingar har ansetts omfatta även ett aktiebolag.
Mäta blodtryck med telefon

Rätten att ta del av offentliga handlingar och information är ett av journalistens viktigaste Offentlighetsprincipen ger alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Man har under normala omständigheter alltid rätt att ta del av sekretesskyddad information som rör en själv. Utlämnande av handling. Kommunen har endast  Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess och  Har jag rätt att ta del av de ansökningar från personer som kommit på intervjun?

S:t Eriks Ögonsjukhus är en myndighet.
Sherpa trucker jacket

Rätt att ta del av allmän handling när kommer säsong 4 av orange is the new black
johannes häll båstad kommun
maria storing forssell
jessica shannon pwc
enkel reguladetri
uppsala kommun läsårstider

S:t Eriks Ögonsjukhus är en myndighet. Var och en har rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos en myndighet. Vill du ta del av en allmän handling 

huvudregeln finns det undantag där allmänheten inte har rätt att ta del av vissa uppgifter. Du har rätt att ta del av offentliga och allmänna handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Det står i tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av Sveriges  Rätten att ta del av allmänna handlingar kan dock begränsas genom sekretess.


Arbetsgivaravgift för unga
sikö auktioner kristianstad

Tentamen är en allmän handling. Enligt Tryckfrihetsförordningens 2 kap. 1 § har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Nedan kan du läsa mer detaljerat om vilka uppgifter du ska uppge i formuläret för att begära ut kopior av tentamen från Institutionen för hälsovetenskaper.

Du har däremot rätt att ta del av beslutet att lägga ner förundersökningen, enligt 35 kap. 6 § OSL. Sekretessen enligt 1 § första stycket gäller inte beslut om huruvida åtal ska väckas, beslut om att förundersökning inte ska inledas eller beslut om att förundersökning ska läggas ned. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. En allmän handling är en handling som har kommit in till eller är upprättad och förvarad hos en myndighet. Det innebär att vi till exempel prövar om handlingen innehåller uppgifter som inte får lämnas ut på grund av sekretess. De uppgifter som inte får lämnas ut maskar (döljer) vi i handlingen innan du får ta del av den.