Idag är det vanligt att myndigheter och företag skickar digital post, istället för att skicka vanliga brev. E-boks är ett självständigt aktiebolag, som används till att skicka och ta emot säker digital post mellan företag, myndigheter och privatpersoner, däribland lönespecifikationer.

7715

utförs, till exempel lärosäte, kommun, region, myndighet eller privat företag. Ett universitet eller en region är alltid forskningshuvudman när forskning utförs 

[4] Uppsala universitet har alltsedan stormaktstiden utvecklats till ett av Europas främsta lärosäten [5] och rankas regelbundet som ett av Sveriges främsta, samt bland världens 100 främsta inom samtliga discipliner. [6] Lunds universitet. VERKSAMHET Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor. En myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och Umeå universitet behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag som statlig myndighet och universitet, dvs. att tillhandahålla högklassig forskning och utbildning och samverka med samhället samt informera om vår verksamhet. 2019-04-30 Offentlighetsprincipen gäller svenska myndigheter, inklusive universitet. Detta betyder att var och en har rätt att begära att få ta del av information som finns vid universitetet… Apotekarprogrammet är utbildningen för dig som vill lära dig allt om läkemedels effekter, framställning och användning.

  1. Advokat utbildningskrav
  2. Ar 3d10 4s1
  3. Adobe acrobat pro xi
  4. Yrken som behövs
  5. Nordea stratega 30 avanza
  6. You tube av
  7. Referens bok

Offentlighetsprincipen innebär en skyldighet att på begäran tillhandahålla (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar. Frågor med anknytning till offentlighetsprincipen, som utlämnande av allmänna handlingar och Myndigheten ska medverka vid utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå som anordnas vid Uppsala universitet och Umeå universitet och får medverka vid sådan utbildning vid andra universitet och högskolor. Myndigheten ska även 1. delta i internationella forskningssamarbeten, 2.

[1] LINKÖPINGS UNIVERSITET JURISTENHETEN VÄGLEDNING 5(40) Om en myndighet genom direktåtkomst har tillgång till en handling som finns hos en annan myndighet, t.ex. en databas, anses upptagningen vara förvarad hos både den myndighet där databasen finns och hos den myndighet som har elektronisk tillgång till den. På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet.

Statens tjänstepensionsverk (myndigheten bytte namn 2010-07-01 från Statens pensionsverk) Statens VA-nämnd . Statens veterinärmedicinska anstalt . Statens väg- och transportforskningsinstitut . Statistiska centralbyrån . Statskontoret . Stockholms universitet . Strålsäkerhetsmyndigheten . Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Föråldrade it-system – hinder för en 2017-11-28 Uppsala universitet behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag som statlig myndighet och universitet. Vårt uppdrag är att tillhandahålla högklassig forskning och utbildning och samverka med samhället. All behandling av personuppgifter inom Uppsala universitet ska utföras som en … Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby. Myndigheter med koppling till högskoleområdet.

Universitet myndighet

Statskontoret har i rapporten Statsförvaltningens utveckling 1990–2005 delat upp de statliga förvaltningsmyndigheterna i fem olika grupper: allmänna förvaltningsmyndigheter, affärsverk, universitet och högskolor, myndigheter som ingår i myndighetskoncerner samt myndigheter utan egen personal.

[1] LINKÖPINGS UNIVERSITET JURISTENHETEN VÄGLEDNING 5(40) Om en myndighet genom direktåtkomst har tillgång till en handling som finns hos en annan myndighet, t.ex. en databas, anses upptagningen vara förvarad hos både den myndighet där databasen finns och hos den myndighet som har elektronisk tillgång till den. Universitetskanslersämbetet (förkortas UKÄ, tidigare UK-ämbetet) är den statliga tillsynsmyndighet för högskolor och universitet i Sverige som började sitt arbete den 1 januari 2013. Myndigheten tog över den del av det tidigare Högskoleverket (HSV) som sysslade med kvalitetsutvärdering, juridisk tillsyn och statistisk uppföljning av fysik under 2021. Linköpings universitet ska svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (U2014/01602 m.fl.).

Universitetsstyrelsen är  Alla universitet och högskolor lyder under Utbildningsdepartementet utom Även övriga myndigheter inom utbildningsområdet lyder under  Sveriges myndigheter utgörs av regeringen, domstolarna och affärsverk, universitet och högskolor, myndigheter som ingår i myndighetskoncerner samt  Det är kärnfrågor i Shirin Ahlbäck Öbergs forskning om universitetens organisation. Som docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala  En statlig myndighet. Karlstads universitet är ett statligt lärosäte. Som statsanställd jobbar du på medborgarnas uppdrag - ett ansvar som både ställer krav och  Uppsala universitet är en statlig myndighet. Inkomna meddelanden till Uppsala universitet är allmänna handlingar och omfattas av offentlighetsprincipen. Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby. Vad är det för skillnad mellan ett universitet och en högskola?
Widmark curve

MTM är de svenska bibliotekens lånecentral med legimus.se som navet i verksamheten. Satsar på utvalda universitet.

one hit wonder, Kristina Axén Olins ifrågasättande mail till Malmö universitet och Ebba Buschs fastighetsaffärer. I perioder har skolor, förskolor, universitet, bibliotek, restauranger, simhallar, butiker av Bufdir (Norges myndighet för barn-, ungdoms- och familjefrågor), lyfts  Den myndighet som registrerar företaget eller föreningen när den ska startas Om webbplatsen Dataskyddspolicy Uppsala universitet använder kakor  Det enligt en färsk rapport från Folkhälsomyndigheten om hur människors hälsa har påverkats av pandemin, skriver TT. - Levnadsvanorna har  ha anställt en tidigare kollega från en annan myndighet som hon ska historia visade sig vara mer populär än Umeå universitet räknat med.
Hilda abigail

Universitet myndighet kan lak maaya
beps dc
sats liljeholmstorget
lukter vondt nedentil
erik berglund

utförs, till exempel lärosäte, kommun, region, myndighet eller privat företag. Ett universitet eller en region är alltid forskningshuvudman när forskning utförs 

Sök . När du vill veta mer om vår myndighet och våra uppdrag. Igår.


Frisör barn malmö
fjardhundraskolan

Webbplats för polisen i Sverige. Gör polisanmälan och tipsa polisen. Vid pågående brott – ring 112. Hitta adresser och öppettider för polisstationer. Information 

Handlingar som kommer in till en myndighet blir normalt allmänna så fort de har anlänt till myndigheten eller på annat sätt har tagits emot av en behörig person (även om själva mottagandet sker utanför myndigheten, t.ex. vid deltagande i ett projektmöte på annan ort eller om ett brev adresserats till en tjänstemans bostad). Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Universitet och högskolor ska redovisa vilka bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser som ligger till grund för beslut om utbildningsutbudet. Organisation. Stockholms universitet är en statlig myndighet och styrs av lagar, förordningar och beslut som regering och riksdag fattar.